Keelte valik

Inow Skitter Slideshow

Inowdesign.com

 

Eesti, austria ja saksa

tehnikaalade õppurid said rahvusvahelise õppekava toel teadmised ja  oskused luua oma ettevõte 

 

Kui senini seostati ettevõtlusõpet vaid nn “pehmete” õppekavade õpetamisega, siis nüüdsest saavad seda omandada nii tehnika- kui tehnoloogiaalade õpilased.
Projektitöö tulemusel on valminud Eesti, Saksa ja Austria kolme kutsekooli ning ühe kõrgkooli koostatud rahvusvaheline ettevõtluse õppekava tehnikaalade õppuritele. Seda on katsetatud sügisesel õppeprioodil 2013 kolmes riigis üheaegselt ja tulemused koondatud võrdleva kvaliteedi raames töö kokkuvõttesse. Töö on tehtud Leonardo da Vinci uuendussiirde projekti „Laiendatud ettevõtlusõppe integreerimine tehnikaõppekavade koosseisu Austria kogemuste baasil” toel. Õppekava maht on 195 tundi ja seda on plaanis rakendada koolide õppekavade sisusse.
Projekti elluviimise tingisid puudused ettevõtlusoskuste ja ettevõtlikkuse kujundamisel tehnikahariduses, millele viitas EL ekspertaruanne.

Projekti koordinaatoriks oli Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Austria Klagenfurti Kõrgem Tehnikakool ning Saksamaa Königs-Wusterhauseni
Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskus
 
Õppekava
Test